Font SSKK slot latin

Sampurasun.

Sanghyang sikṣa kandang karesian (SSKK) nyaéta salah sahiji naskah ditatar Sunda nu ngagunakeun aksara Buda. Aksara buda nyaéta sebutan pikeun aksara anu digunakeun dijaman pra Islam, aya ogé nu nyebut aksara gunung, sabab naskah-naskah anu ngagunakeun aksara éta umumna kapaluruh didaérah pagunungan.
Aksara anu dina naskah SSKK teu bisa disebut aksara Sunda kuna atawa buhun, sabab aksara anu satipe jeung éta teu saukur ngarékam basa Sunda, tapi ogé ngarékam basa lianna.

Aksara Buda/Gunung anu kaunggel tina naskah SSKK ahirna digitalisasi mangrupa font, ku Ki Basajan saparakanca. Ngamimitian digitalisasi font SSKK ieu ngagunakeun slot unicode, sanajan dina slot unicodena masih kénéh ngagunakeun slot nu lian, dina maksud jeung tujuana sangkan kabéh aksara utamana aksara nusantara bisa ka baca, teu kabéh bisa ngagunakeun nu slot unicode kusabab teu sadaya type Handphone tiasa ngadukung ngainstal/ngarobah bentuk huruf. Antukna teu sadaya nu mikadeudeuh aksara Buda/Gunung font SSKK bisa diajar kujalan digital, ngajieun réka foto, nyalin naskah jeung nu laina. Dina raraga ngamumulé tur ngawanohkeunnana sangkan makin loba nu micinta kana aksara nu aya di tatar sunda hususna, tur mikanyaah kana adat jeung budaya umumna. sangkan aksara jeung budaya ki sunda leuwih kakoncara ngajomantara deui.

Ku hal éta ahirna Ki Basajan ngaropéa deui font ieu dina slot latén, jadi anu hapéna acan ngadukung ganti font bisa masang dina foto éditor laju ngajieun kréasi foto-foto. atawa nyerat dina format gambar.
Tapi ieu acan sampurna 100%, masih aya kakurangan pas pengetikan dina komputer. Babaraha rarangkén jeung bindu ogé acan diasupkeun sadayana. Najan kitu ki Lanceuk masih tetep ngaropéa pikeun nyampurnakeunana. Sanajan kawates ku kamampu jeung sajabana.

Cara nulis font SSKK ieu sabenerna teu jauh béda jeung font anu ngagunakeun slot latén lainna, nu ngabédakeun dina nulis aksara pasangan. Sabiasana font ANSI ( font anu ngagunakeun slot latén) pamaéh ayana dina tanda titik koma (;) wungkul, dina font ieu tanda (;) gunana pikeun munculkeun aksara pasangan. Tanda titik dua (:) digunakeun pikeun munculkeun pamaéh. Kusabab dina font SSKK panolong ngagunakeun “taling tarung” jadi nulis panolong dimimitian ku ngetik tanda panéléng ([) jeung tanda panolong (o). Terus kumaha lamun nulis nu aksara pasanganna nu maké rarangkén panolong?

Bisa diilik dina conto kecap “endog”, ngetikna E+rarangkén panéléng ([)+pamaéh (;)+d+panolong (o)+g+pamaéh (;/:) = E[n;dog;

Dihandap diberikutkeun tabél jeung map keyboardna.

Mung sakitu keterangan dina font SSKK ieu mugia jadi mangpaat, Moal loba nu di catur prung wéh undeur font na tidieu.

Undeur.

Diantos sarungsumna tur komenana.

Published by aingmerch

Brand anu ngagunakeun Aksara Sunda jadi desainna

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: